Disclaimer van Angie’s Body Care

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Angie’s Body Care, zoals deze beschikbaar is gesteld door de eigenaar Angelique Lammertink.

Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens en creaties die zij opsturen.

Het gebruik van de informatie op deze websites en bijbehorende social media is alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar van Angie’s Body Care. U mag de informatie op deze websites en bijbehorende social media alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder schriftelijke toestemming van Angie’s Body Care is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze websites en social media her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij de eigenaar van Angie’s Body Care.

© 2019-2020 Angie’s Body Care – KvK 27309610
Logo en beeldmerk door Jurjen van Zijl
Foto’s en teksten door Angie’s Body Care