Pijntest:


Wil jij ook weer pijnvrij door het leven?

Deze pijntest is ontwikkeld, omdat veel soorten chronische pijn te maken hebben met stress en spanning. Wij noemen dat Diversion Pain Syndrome (DPS). Wil je weten of je snel en makkelijk van je pijn af kan komen?

Beantwoord dan onderstaande vragen.

Elk antwoord heeft een aantal punten van 0 tot 5. Als je alle vragen beantwoordt, krijg je een score tussen 0 en 50 punten.

De vragen:

Wanneer jij je gegevens achterlaat krijg je de test en uitslag via de e-mail toegestuurd.

Alle rechten voorbehouden © 2016 –   Angies Body Care